Фотографският бизнес: 12 Съвета за оцеляване с COVID-19

Един от най-засегнатите бизнеси, заради вируса Covid-19, е фотографския. Само за миг хиляди фотографи загубиха своята работа. Все пак, има някой неща, които могат да се направят по време на пандемията, за да не бъдем забравени от нашите клиенти и те да виждат, че мислим с грижа за тях.